โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

เลขที่ 3 ถนนเขาวัง–น้ำพุ ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 370450

ไทรอยด์ อธิบายเกี่ยวกับโรคที่มีส่วนประกอบภูมิคุ้มกันอัตโนมัติ

ไทรอยด์

ไทรอยด์ อักเสบจากภูมิต้านทานตนเอง เป็นความแตกต่างของรอย … Read more