โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

เลขที่ 3 ถนนเขาวัง–น้ำพุ ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 370450

เลือดออกในสมอง ผู้ป่วยต้องหลีกเลี่ยงอาหารใดบ้างเพื่อป้องกันโรค

เลือดออกในสมอง

เลือดออกในสมอง เนื่องจากมีขนาดเล็ก และไม่มีการเพิ่มขึ้น … Read more