โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

เลขที่ 3 ถนนเขาวัง–น้ำพุ ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 370450

ความชื้น อธิบายเกี่ยวกับการขาดความอิ่มตัวความชื้นและการเคลื่อนตัวของอากาศ

ความชื้น

ความชื้น ในอากาศเกิดจากการระเหยของน้ำจากพื้นผิวของทะเล … Read more

อากาศ อธิบายความสำคัญของสภาพแวดล้อมในอากาศและโครงสร้างชั้นบรรยากาศ

อากาศ

อากาศ สภาพแวดล้อมในอากาศเป็นเปลือกก๊าซที่ล้อมรอบโลก ซึ่ … Read more