โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

เลขที่ 3 ถนนเขาวัง–น้ำพุ ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 370450

การผ่าตัด เข่าและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าแบบมาตรฐาน

การผ่าตัด

การผ่าตัด เปลี่ยนข้อเข่าแบบมาตรฐาน จะทำโดยการกรีดบริเวณ … Read more