โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

เลขที่ 3 ถนนเขาวัง–น้ำพุ ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 370450

ถั่วลิสง แคลอรี่และคุณค่าทางโภชนาการของถั่วลิสงอธิบายได้ดังนี้

ถั่วลิสง

ถั่วลิสง อุดมไปด้วยโปรตีน ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน และสา … Read more