โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

เลขที่ 3 ถนนเขาวัง–น้ำพุ ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 370450

ข้อดีข้อเสีย ของพื้นไม้ไผ่และมีการจำแนกพื้นไม้ไผ่อย่างไร?

ข้อดีข้อเสีย

ข้อดีข้อเสีย ของพื้นที่ใช้ไม้ไผ่ทำ พื้นไม้ไผ่นั้นเป็นวั … Read more