โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

เลขที่ 3 ถนนเขาวัง–น้ำพุ ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 370450

ของเหลว ที่ไม่ใช่นิวตันมีผลกระทบต่อของเหลวและของไหลนิวตันอย่างไร

ของเหลว

ของเหลว ที่ไม่ใช่นิวตันมีความหนืดที่เป็นของเหลวที่มีแรง … Read more