โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

เลขที่ 3 ถนนเขาวัง–น้ำพุ ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 370450

นิ้วมือ เหี่ยวย่นเกิดขึ้นจากเซลล์ผิวหนังที่เกิดรอยพับขณะแช่น้ำนานๆ

นิ้วมือ

นิ้วมือ เหี่ยวย่นชั้นของนิ้วมือและนิ้วเท้า สามารถหลั่งน … Read more