โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

เลขที่ 3 ถนนเขาวัง–น้ำพุ ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 370450

น้ำดี อธิบายเกี่ยวกับการวินิจฉัยแยกโรคและการรักษาถุงน้ำดีอักเสบ

น้ำดี

น้ำดี การวินิจฉัยแยกโรคจะดำเนินการกับแผลในลำไส้เล็กส่วน … Read more