โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

เลขที่ 3 ถนนเขาวัง–น้ำพุ ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 370450

เมฆ ลักษณะเฉพาะก้อนเมฆและการสังเกตวิเคราะห์รูปร่างของเมฆ

เมฆ

เมฆ มีลักษณะเป็นหยดน้ำ มีผลึกน้ำแข็งหรือสารแขวนลอยที่มอ … Read more