โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

เลขที่ 3 ถนนเขาวัง–น้ำพุ ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 370450

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

building1 อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2520
building2 อาคารเรียน
017 ก
ปีที่สร้าง 2525
building3 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2532
building4 ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2522
building5 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
building6 หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2544
building7 สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2536
building8 สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2543
building9 ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2526
building10 ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2534
building11 รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2525
building12 รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556