โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

เลขที่ 3 ถนนเขาวัง–น้ำพุ ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 370450

วันเด็ก

วันเด็ก

วันเด็ก ขอเชิญชวน ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนเงิน หรืออาหาร และของขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็ก ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก

ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี
วันเด็ก
วันเด็ก วันเด็ก