โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

เลขที่ 3 ถนนเขาวัง–น้ำพุ ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 370450

มอบหน้ากากอนามัย

มอบหน้ากากอนามัย

มอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือให้กับ โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

เพื่อป้องกันฝุ่นPM2.5 และไวรัสโคโรน่า
 14 กุมภาพันธ์ 2563

มอบหน้ากากอนามัย

มอบหน้ากากอนามัย มอบหน้ากากอนามัย