โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

เลขที่ 3 ถนนเขาวัง–น้ำพุ ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 370450

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ทางโรงเรียนได้เชิญ เจ้าอาวาสวัดอรุณรัตนศีรี มามอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

มอบทุนการศึกษามอบทุนการศึกษา มอบทุนการศึกษา