โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

เลขที่ 3 ถนนเขาวัง–น้ำพุ ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 370450

ตรวจเยี่ยมที่โรงเรียน

ตรวจเยี่ยมที่โรงเรียน

ตรวจเยี่ยมที่โรงเรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019( COVID-19)

ตรวจเยี่ยมที่โรงเรียน

ตรวจเยี่ยมที่โรงเรียน ตรวจเยี่ยมที่โรงเรียน