โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

เลขที่ 3 ถนนเขาวัง–น้ำพุ ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 370450

ดอกบัววันมาฆบูชา

ดอกบัววันมาฆบูชา

ดอกบัววันมาฆบูชา

นักเรียนได้รู้กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติใน วันมาฆบูชา
นักเรียนทราบถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา
เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
ดอกบัววันมาฆบูชา
ดอกบัววันมาฆบูชา ดอกบัววันมาฆบูชา