โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

เลขที่ 3 ถนนเขาวัง–น้ำพุ ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 370450

กิจกรรมอำลาอาลัยด้วยรัก

กิจกรรมอำลาอาลัยด้วยรัก

กิจกรรมอำลาอาลัย

กิจกรรมอำลาอาลัยด้วยรัก และผูกพันธ์เด็กนักเรียนช่วยกันทำของขวัญอำลาให้พี่ๆป.6
เพื่อเป็นของขวัญอำลาในวันจบการศึกษาของพี่ๆป.6
กิจกรรมอำลาอาลัย กิจกรรมอำลาอาลัยด้วยรัก กิจกรรมอำลาอาลัยด้วยรัก