โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

เลขที่ 3 ถนนเขาวัง–น้ำพุ ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 370450

กิจกรรมทำกระปุกออมสิน

กิจกรรมทำกระปุกออมสิน จากขวดน้ำ

กิจกรรมทำกระปุกออมสิน จากขวดน้ำ นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี สอนให้นักเรียนรู้จักนำ วัสดุเหลือใช้มาทำของใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้นักเรียนรู้จักรักการออมมากขึ้น ทำให้เด็กนักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

กิจกรรมทำกระปุกออมสิน

กิจกรรมทำกระปุกออมสิน กิจกรรมทำกระปุกออมสิน