โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

เลขที่ 3 ถนนเขาวัง–น้ำพุ ตำบล ห้วยไผ่ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 370450

กิจกรรมทำกระถางต้นไม้ จากขวดพลาสติก

กิจกรรมทำกระถางต้นไม้ จากขวดพลาสติก

กิจกรรมทำกระถางต้นไม้ จากขวดพลาสติก

น้องๆนักเรียนชั้น ป.1-ป.2 ได้นำขวดพลาสติกที่ไม่ได้ใช้แล้วมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์โดยการนำมาทำเป็นกระถางดอกไม้

กิจกรรมทำกระถางต้นไม้

กิจกรรมทำกระถางต้นไม้ กิจกรรมทำกระถางต้นไม้